شمس الوحی تبریز
48 بازدید
ناشر: مؤسسه تحقیقاتی اسرا
نقش: محقق
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
عنواین بخش ها و فصول به شرح زیر می باشد: 1- بخش اول: علامه و قرآن کریم 1. فصل اول: حیات قرآنی علامه (سیره علمی و عملی) 2. فصل دوم: تفسیر و علوم قرآنی 2- بخش دوم: علامه و علوم قرآنی 1. فصل اول: ویژگی های فکری 2. فصل دوم: مشی فلسفی 3. فصل سوم: ابتکارات عقلی و فلسفی 4. فصل چهارم: تلاشهای علمی 3- بخش سوم: علامه و عرفان 1. فصل اول: حیات عرفانی و اخلاقی علامه 2. فصل دوم: عرفان نظری 3. فصل سوم: عرفان عملی