ارزش اندیشه در اسلام
50 بازدید
محل نشر: نشریه علوم و معارف قرآن » زمستان 1376 - شماره 5 » (30 صفحه - از 171 تا 200)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، در پی آن است که بعد از اثبات اصل آزادی در تفکّر، چگونگیِ طرح این مقوله را در مبانی و متون دینی اسلام بررسی کند. مسلماً همان گونه که در مسایل اجتماعی از اطلاق آزادی سودی نمی بریم ازبین بردن قیود که می توان از آن به لاابالی گری فکری تعبیر نمود در اسلام جایی ندارد. اضمحلال ارزش های انسانی کمترین امری است که از اطلاق و ولنگاری در فکر و اندیشه بدست می آید. اما با همه این تأکیدها باید بدانیم مرزهای ولنگاری ها و نو اندیشی در کجا نهفته است؟ بنابراین باید بدون هر گونه پیش فرضی بفهیم که اولاً نظر اسلام، تا چه اندازه با نظر غرب، فرق می‏کند و ثانیا این فرق، به چه نحو است؟ و آیا باید آن را از باب سعه و ضیق دانست یا مطلب را در جای دیگری جستجو نمود؟