محبت الهی و علوم انسانی:
422 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 9:02:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

1. مهرورزی به خداوند اساس آفرینش انسان و ارسال رسل و ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام است.
2. این اصل و هدف در تمام انواع علوم انسانی اعم از اخلاق ، حقوق ، مدیریت ، روانشناسی، سیاست و .... به گونه ای کاربردی سبب می شود که تا هر یک به جایگاه مربوط به خود که رفع معضلات و مجهولات علمی و عملی انسان در آن عرصه است، دستیابند.
3. معنی دینی بودن علوم انسانی نیز بیش از این مطلب نیست.
4. بدین ترتیب معضل علوم انسانی معاصر که رهگشای معضلات علمی و عملی بشر نیستند به موضوع سکولاریسم بر می گردد که بعد از دوره رنسانس در جهان رونق یافت .